Chương trình biễu diễn nghệ thuật, Hội nghị tại TP. Vạn Gĩa

Tháng Sáu 4, 2020
7:30 am
TP. Vạn Gĩa, Khánh Hòa
Hội trường Vạn Ninh
Chương trình biễu diễn nghệ thuật, Hội nghị tại TP. Vạn Gĩa
Đình Hội Official – Ca sĩ Đình Hội

1. Ca khúc: Đảng Là Cuộc Sống Của Tôi
Trình bày: Đình Hội
2. Ca khúc: Phía Quê
Nhạc: Xuân Hòa
Thơ: Đậu Hoài Thanh
Trình bày: Đình Hội

Share:
Phia Que
';
Copyright 2020 © Đình Hội Official