• Khép lại đêm diễn thành công rực rỡ chương trình nghệ thuật HUYỀN THOẠI THIÊN Y A NA được Đoàn Ca Múa Nhạc Hải Đăng biểu biễn tại Quảng trường 2/4 – Tp.Nha Trang ngày 21/4/2022 vừa qua.

https://baokhanhhoa.vn/van-hoa/202204/bieu-dien-chuong-trinh-nghe-thuat-huyen-thoai-thien-y-ana-8249419/?fbclid=IwAR1latSA8J_12Z0Ci0wf1kmXPQwPL_cQHQhMUWUoRndO6ryM8sXRpUhAXnQ

Copyright 2020 © Đình Hội Official