Showbiz

Luu Ban Nhap Tu Dong 30 1

Đông Nhi tặng chồng… que thử thai

Cách đây hơn một tháng, Đông Nhi báo tin mang thai cho Ông Cao Thắng bằng cách tặng thiệp đính kèm que thử thai kết quả hai vạch cho chồng. Ban đầu, Ông Cao Thắng nghĩ đây là tấm thiệp tình cảm…

Copyright 2020 © Đình Hội Official